تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پاورپوینت در مورد:دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال1391شناسه محصول: 45273
موجود

پاورپوینت در مورد:دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال1391

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4250تومان

پاورپوینت در مورد:دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال1391

پاورپوینت در مورد:دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال1391

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

تعداداسلایدها : 36اسلاید

بخشی از اسلایدها:

 

واحد آموزش و توانمندسازي منابع انساني

پاورپوینت در مورد:دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال1391

پاورپوینت در مورد:دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال1391

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

تعداداسلایدها : 36اسلاید

بخشی از اسلایدها:

 

واحد آموزش و توانمندسازي منابع انساني

پاورپوینت در مورد:دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال1391

پاورپوینت در مورد:دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال1391

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

تعداداسلایدها : 36اسلاید

بخشی از اسلایدها:

 

واحد آموزش و توانمندسازي منابع انساني

پاورپوینت درباره بتن سبکشناسه محصول: 45221
موجود

پاورپوینت درباره بتن سبک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4750تومان

پاورپوینت درباره بتن سبک

پاورپوینت درباره بتن سبک

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 36 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

تركيبات اين بتن به گونه اي عمل مي كند كه حالت ضد رطوبت به خود گرفته و به مانند بتن معمولي كه جذب آب دارد عمل نكرده و آب را از خود دفع مي كند . اين بتن تحت فشار مستقيم (پرس) ساخته مي شود . بدليل شكل گيري بتن در    فشار، ساختار آن دارا ي يكپارچگي قابل قبولي است . بتن سبك در قالبهاي طراحي شده توسط متخصصين ، بصورت يكپارچه ريخته مي شود . بدليل يكپارچگي در نوع ساختمان بتن ، قطعه توليدي از استحكام بالايي برخوردار شده و مقاومت بالايي نيز در برابر زلزله از خود نشان خواهد داد . براي تقويت اين بتن از يك يا چند لايه شبكه فلزي در داخل بتن استفاده شده كه اين حالت همانند مسلح كردن بتن معمولي بوسيله ميلگرد مي باشد . هزينه توليد اين نوع بتن از ديگر مواد ساختماني به نسبت   ويژگي آن پايينتر است.

 

•زمان بسيار كمتري جهت توليد ديوار هاي بتني سبك يا   قطعات ديگر لازم است. پرت مواد اوليه جهت توليد بتن سبك بسيار كمتر از بتن معمولي است. چون تمام مراحل توليد در محل مشخصي صورت گرفته و جهت توليد پروسه اي طراحي گرديده است . بدليل طراحي كليه مراحل توليد و وجود نظارتبر تمامي اين مراحل ماده توليدي داراي استاندارد خاصي تعريف شده است . (مهندسي ساز ). خريد مصالح بطور عمده صورت مي گيرد و هزينه كمتري براي سازنده در بر خواهد داشت و در نهايت خانه پيش ساخته با قيمت پائين تري عرضه مي گردد قطعات توليدي در كارخانه از آزمايشات كنترل كيفيت گذر كرده و در صورت تائيد به بازار مصرف عرضه می گردد . بتن سبك مسطح بوده كه مي توان با يك ماستيك كاري ساده بر روي آن رنگ آميزي كرد.                                    

پاورپوینت درباره بتن سبک

پاورپوینت درباره بتن سبک

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 36 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

تركيبات اين بتن به گونه اي عمل مي كند كه حالت ضد رطوبت به خود گرفته و به مانند بتن معمولي كه جذب آب دارد عمل نكرده و آب را از خود دفع مي كند . اين بتن تحت فشار مستقيم (پرس) ساخته مي شود . بدليل شكل گيري بتن در    فشار، ساختار آن دارا ي يكپارچگي قابل قبولي است . بتن سبك در قالبهاي طراحي شده توسط متخصصين ، بصورت يكپارچه ريخته مي شود . بدليل يكپارچگي در نوع ساختمان بتن ، قطعه توليدي از استحكام بالايي برخوردار شده و مقاومت بالايي نيز در برابر زلزله از خود نشان خواهد داد . براي تقويت اين بتن از يك يا چند لايه شبكه فلزي در داخل بتن استفاده شده كه اين حالت همانند مسلح كردن بتن معمولي بوسيله ميلگرد مي باشد . هزينه توليد اين نوع بتن از ديگر مواد ساختماني به نسبت   ويژگي آن پايينتر است.

 

•زمان بسيار كمتري جهت توليد ديوار هاي بتني سبك يا   قطعات ديگر لازم است. پرت مواد اوليه جهت توليد بتن سبك بسيار كمتر از بتن معمولي است. چون تمام مراحل توليد در محل مشخصي صورت گرفته و جهت توليد پروسه اي طراحي گرديده است . بدليل طراحي كليه مراحل توليد و وجود نظارتبر تمامي اين مراحل ماده توليدي داراي استاندارد خاصي تعريف شده است . (مهندسي ساز ). خريد مصالح بطور عمده صورت مي گيرد و هزينه كمتري براي سازنده در بر خواهد داشت و در نهايت خانه پيش ساخته با قيمت پائين تري عرضه مي گردد قطعات توليدي در كارخانه از آزمايشات كنترل كيفيت گذر كرده و در صورت تائيد به بازار مصرف عرضه می گردد . بتن سبك مسطح بوده كه مي توان با يك ماستيك كاري ساده بر روي آن رنگ آميزي كرد.                                    

پاورپوینت درباره بتن سبک

پاورپوینت درباره بتن سبک

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 36 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

تركيبات اين بتن به گونه اي عمل مي كند كه حالت ضد رطوبت به خود گرفته و به مانند بتن معمولي كه جذب آب دارد عمل نكرده و آب را از خود دفع مي كند . اين بتن تحت فشار مستقيم (پرس) ساخته مي شود . بدليل شكل گيري بتن در    فشار، ساختار آن دارا ي يكپارچگي قابل قبولي است . بتن سبك در قالبهاي طراحي شده توسط متخصصين ، بصورت يكپارچه ريخته مي شود . بدليل يكپارچگي در نوع ساختمان بتن ، قطعه توليدي از استحكام بالايي برخوردار شده و مقاومت بالايي نيز در برابر زلزله از خود نشان خواهد داد . براي تقويت اين بتن از يك يا چند لايه شبكه فلزي در داخل بتن استفاده شده كه اين حالت همانند مسلح كردن بتن معمولي بوسيله ميلگرد مي باشد . هزينه توليد اين نوع بتن از ديگر مواد ساختماني به نسبت   ويژگي آن پايينتر است.

 

•زمان بسيار كمتري جهت توليد ديوار هاي بتني سبك يا   قطعات ديگر لازم است. پرت مواد اوليه جهت توليد بتن سبك بسيار كمتر از بتن معمولي است. چون تمام مراحل توليد در محل مشخصي صورت گرفته و جهت توليد پروسه اي طراحي گرديده است . بدليل طراحي كليه مراحل توليد و وجود نظارتبر تمامي اين مراحل ماده توليدي داراي استاندارد خاصي تعريف شده است . (مهندسي ساز ). خريد مصالح بطور عمده صورت مي گيرد و هزينه كمتري براي سازنده در بر خواهد داشت و در نهايت خانه پيش ساخته با قيمت پائين تري عرضه مي گردد قطعات توليدي در كارخانه از آزمايشات كنترل كيفيت گذر كرده و در صورت تائيد به بازار مصرف عرضه می گردد . بتن سبك مسطح بوده كه مي توان با يك ماستيك كاري ساده بر روي آن رنگ آميزي كرد.                                    

پاورپوینت درمورد بتن پیش آکندهشناسه محصول: 45222
موجود

پاورپوینت درمورد بتن پیش آکنده

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3750تومان

پاورپوینت درمورد بتن پیش آکنده

پاورپوینت درمورد بتن پیش آکنده

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 30 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

اگر پس از ريختن مصالح سنگي درشت دانه، ملات ماسه سيمان را بدان تزريق كنيم بتن پيش آكنده حاصل مي شود.

1- سازه های حاوی بتن سنگین

2- بتن ريزي در زير آب هاي ساكن و جاري

3- بتن ريزي شمع ها و سپري ها به صورت درجا

4- بتن ریزی حجیم و سدها و پايه پل ها

5- بتن ریزی منابع آب و مخازن

6- تعمیر و ترمیم

7- بتن ریزی در هوای سرد و گرم

8- بتن با نمای خاص و آرشیتکتی

6-1-1 ويژگي هاي سنگ دانه هاي درشت

 

الف) نوع شن ها : شکسته کوهی یا نیمه شکسته رودخانه ای برای تامین پوکی و  سهولت تزریق ملات

ب)دانه بندی یکنواخت برای پوکی بیشتر

ج)حداکثر اندازه ی شن :  25 تا 150 ميلي متر ß ¼ اندازه قالب

د)حداقل اندازه ي شن: 13تا 40 ميلي متر

ه)شن ها باید تمیز و عاری از گل باشند

و)وزن مخصوص توده ای خشک شن مصرفي با پوكي 35 تا 50 درصد: 1/25 تا 1/60 تن بر متر مكعب

ز)چگالی ظاهری ذرات بین 3/5 تا 7/8 تن بر متر مكعبß به مراتب بیشتر از شن های معمول

 

 

 


پاورپوینت درمورد بتن پیش آکنده

پاورپوینت درمورد بتن پیش آکنده

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 30 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

اگر پس از ريختن مصالح سنگي درشت دانه، ملات ماسه سيمان را بدان تزريق كنيم بتن پيش آكنده حاصل مي شود.

1- سازه های حاوی بتن سنگین

2- بتن ريزي در زير آب هاي ساكن و جاري

3- بتن ريزي شمع ها و سپري ها به صورت درجا

4- بتن ریزی حجیم و سدها و پايه پل ها

5- بتن ریزی منابع آب و مخازن

6- تعمیر و ترمیم

7- بتن ریزی در هوای سرد و گرم

8- بتن با نمای خاص و آرشیتکتی

6-1-1 ويژگي هاي سنگ دانه هاي درشت

 

الف) نوع شن ها : شکسته کوهی یا نیمه شکسته رودخانه ای برای تامین پوکی و  سهولت تزریق ملات

ب)دانه بندی یکنواخت برای پوکی بیشتر

ج)حداکثر اندازه ی شن :  25 تا 150 ميلي متر ß ¼ اندازه قالب

د)حداقل اندازه ي شن: 13تا 40 ميلي متر

ه)شن ها باید تمیز و عاری از گل باشند

و)وزن مخصوص توده ای خشک شن مصرفي با پوكي 35 تا 50 درصد: 1/25 تا 1/60 تن بر متر مكعب

ز)چگالی ظاهری ذرات بین 3/5 تا 7/8 تن بر متر مكعبß به مراتب بیشتر از شن های معمول

 

 

 


پاورپوینت درمورد بتن پیش آکنده

پاورپوینت درمورد بتن پیش آکنده

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 30 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

اگر پس از ريختن مصالح سنگي درشت دانه، ملات ماسه سيمان را بدان تزريق كنيم بتن پيش آكنده حاصل مي شود.

1- سازه های حاوی بتن سنگین

2- بتن ريزي در زير آب هاي ساكن و جاري

3- بتن ريزي شمع ها و سپري ها به صورت درجا

4- بتن ریزی حجیم و سدها و پايه پل ها

5- بتن ریزی منابع آب و مخازن

6- تعمیر و ترمیم

7- بتن ریزی در هوای سرد و گرم

8- بتن با نمای خاص و آرشیتکتی

6-1-1 ويژگي هاي سنگ دانه هاي درشت

 

الف) نوع شن ها : شکسته کوهی یا نیمه شکسته رودخانه ای برای تامین پوکی و  سهولت تزریق ملات

ب)دانه بندی یکنواخت برای پوکی بیشتر

ج)حداکثر اندازه ی شن :  25 تا 150 ميلي متر ß ¼ اندازه قالب

د)حداقل اندازه ي شن: 13تا 40 ميلي متر

ه)شن ها باید تمیز و عاری از گل باشند

و)وزن مخصوص توده ای خشک شن مصرفي با پوكي 35 تا 50 درصد: 1/25 تا 1/60 تن بر متر مكعب

ز)چگالی ظاهری ذرات بین 3/5 تا 7/8 تن بر متر مكعبß به مراتب بیشتر از شن های معمول

 

 

 


پاورپوینت درباره زمين شناسي زيست محيطي رهيافتي به علم سيستم زمينشناسه محصول: 45223
موجود

پاورپوینت درباره زمين شناسي زيست محيطي رهيافتي به علم سيستم زمين

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6850تومان

پاورپوینت درباره زمين شناسي زيست محيطي رهيافتي به علم سيستم زمين

پاورپوینت درباره زمين شناسي زيست محيطي رهيافتي به علم سيستم زمين

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 249اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

بخش يكم
 مفاهيم بنيادي:

چگونه انسان به زمين مي نگرد و آن را مطالعه مي كند.

مفاهيم كلي و انديشه هاي بنيادي براي درك روشي كه زمين كار مي كند تفكر علمي ناميده مي شوند، روشهايي كه در آن سيستمها عمل مي كنند ، بر هم اثر
مي گذارند و ماهيت سيستمهاي در حال تغيير در مقياسهاي زماني متفاوت
بررسي مي شود.

 فصل اول
 مقدمه اي بر علوم زمين محيطي

علم چيست، و چرا براي زندگي ما مهم است؟

تفكر علمي بر اساس اين باور است كه  پديده هاي طبيعي شامل زلزله ها ، آتشفشانها، تغييرات اقليمي و سيلابها داراي علتهاي فيزيكي هستند كه مي توانند كشف شوند و براي پيش بيني رويدادهاي بعدي مورد استفاده قرار گيرند.

nبرخي سئوالات اساسي درباره علم و علوم زمين محيطي :

پاورپوینت درباره زمين شناسي زيست محيطي رهيافتي به علم سيستم زمين

پاورپوینت درباره زمين شناسي زيست محيطي رهيافتي به علم سيستم زمين

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 249اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

بخش يكم
 مفاهيم بنيادي:

چگونه انسان به زمين مي نگرد و آن را مطالعه مي كند.

مفاهيم كلي و انديشه هاي بنيادي براي درك روشي كه زمين كار مي كند تفكر علمي ناميده مي شوند، روشهايي كه در آن سيستمها عمل مي كنند ، بر هم اثر
مي گذارند و ماهيت سيستمهاي در حال تغيير در مقياسهاي زماني متفاوت
بررسي مي شود.

 فصل اول
 مقدمه اي بر علوم زمين محيطي

علم چيست، و چرا براي زندگي ما مهم است؟

تفكر علمي بر اساس اين باور است كه  پديده هاي طبيعي شامل زلزله ها ، آتشفشانها، تغييرات اقليمي و سيلابها داراي علتهاي فيزيكي هستند كه مي توانند كشف شوند و براي پيش بيني رويدادهاي بعدي مورد استفاده قرار گيرند.

nبرخي سئوالات اساسي درباره علم و علوم زمين محيطي :

پاورپوینت درباره زمين شناسي زيست محيطي رهيافتي به علم سيستم زمين

پاورپوینت درباره زمين شناسي زيست محيطي رهيافتي به علم سيستم زمين

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 249اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

بخش يكم
 مفاهيم بنيادي:

چگونه انسان به زمين مي نگرد و آن را مطالعه مي كند.

مفاهيم كلي و انديشه هاي بنيادي براي درك روشي كه زمين كار مي كند تفكر علمي ناميده مي شوند، روشهايي كه در آن سيستمها عمل مي كنند ، بر هم اثر
مي گذارند و ماهيت سيستمهاي در حال تغيير در مقياسهاي زماني متفاوت
بررسي مي شود.

 فصل اول
 مقدمه اي بر علوم زمين محيطي

علم چيست، و چرا براي زندگي ما مهم است؟

تفكر علمي بر اساس اين باور است كه  پديده هاي طبيعي شامل زلزله ها ، آتشفشانها، تغييرات اقليمي و سيلابها داراي علتهاي فيزيكي هستند كه مي توانند كشف شوند و براي پيش بيني رويدادهاي بعدي مورد استفاده قرار گيرند.

nبرخي سئوالات اساسي درباره علم و علوم زمين محيطي :

پاورپوینت درباره ریاضی سال سوم راهنمایی بخش هندسه 2 (رابطه ی فیثاغورس)شناسه محصول: 45224
موجود

پاورپوینت درباره ریاضی سال سوم راهنمایی بخش هندسه 2 (رابطه ی فیثاغورس)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4970تومان

پاورپوینت درباره ریاضی سال سوم راهنمایی بخش هندسه 2 (رابطه ی فیثاغورس)

پاورپوینت درباره ریاضی سال سوم راهنمایی بخش هندسه 2 (رابطه ی فیثاغورس)

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :88اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

مثلث مختلف الاضلاع مثلثی  است که:

.هیچکدام از ضلع های های آن با هم

 

 برابر نیستند.

.هیچکدام از زاویه های آن با هم

 

 برابر نیستند.

مثلث متساوی الاضلاع مثلثی است که:

.هر سه ضلع آن با هم مساویند.

. همه زاویه های آن با هم مساویند.

و هرسه زاویه 60 هستند.

مثلث متساوی الساقین:

  1. دو تا از ضلعهای آن با هم برابرن که

آنها را ساقهای مثلث  می نامیم.

 

  1. دو تا از زاویه های آن با هم برابرند.

پاورپوینت درباره ریاضی سال سوم راهنمایی بخش هندسه 2 (رابطه ی فیثاغورس)

پاورپوینت درباره ریاضی سال سوم راهنمایی بخش هندسه 2 (رابطه ی فیثاغورس)

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :88اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

مثلث مختلف الاضلاع مثلثی  است که:

.هیچکدام از ضلع های های آن با هم

 

 برابر نیستند.

.هیچکدام از زاویه های آن با هم

 

 برابر نیستند.

مثلث متساوی الاضلاع مثلثی است که:

.هر سه ضلع آن با هم مساویند.

. همه زاویه های آن با هم مساویند.

و هرسه زاویه 60 هستند.

مثلث متساوی الساقین:

  1. دو تا از ضلعهای آن با هم برابرن که

آنها را ساقهای مثلث  می نامیم.

 

  1. دو تا از زاویه های آن با هم برابرند.

پاورپوینت درباره ریاضی سال سوم راهنمایی بخش هندسه 2 (رابطه ی فیثاغورس)

پاورپوینت درباره ریاضی سال سوم راهنمایی بخش هندسه 2 (رابطه ی فیثاغورس)

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :88اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

مثلث مختلف الاضلاع مثلثی  است که:

.هیچکدام از ضلع های های آن با هم

 

 برابر نیستند.

.هیچکدام از زاویه های آن با هم

 

 برابر نیستند.

مثلث متساوی الاضلاع مثلثی است که:

.هر سه ضلع آن با هم مساویند.

. همه زاویه های آن با هم مساویند.

و هرسه زاویه 60 هستند.

مثلث متساوی الساقین:

  1. دو تا از ضلعهای آن با هم برابرن که

آنها را ساقهای مثلث  می نامیم.

 

  1. دو تا از زاویه های آن با هم برابرند.

پاورپوینت درباره روش هاي نوین بايگاني وذخيره اطلاعاتشناسه محصول: 45225
موجود

پاورپوینت درباره روش هاي نوین بايگاني وذخيره اطلاعات

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4200تومان

پاورپوینت درباره روش هاي نوین بايگاني وذخيره اطلاعات

پاورپوینت درباره روش هاي نوین بايگاني وذخيره اطلاعات

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 63اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

*فهرست
*
روش هاي بايگاني
*سيستم هاي بايگاني
*روش هاي مرتب كردن اطلاعات
*انواع قفسه

*ذخيره اطلاعات
*مدت زمان نگهداري اطلاعات درقالب هاي دفاتر واوراق و...

تعريف

nبايگاني منبع اطلاعات براي تحقيق وحمايت ازخط مشي است

پاورپوینت درباره روش هاي نوین بايگاني وذخيره اطلاعات

پاورپوینت درباره روش هاي نوین بايگاني وذخيره اطلاعات

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 63اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

*فهرست
*
روش هاي بايگاني
*سيستم هاي بايگاني
*روش هاي مرتب كردن اطلاعات
*انواع قفسه

*ذخيره اطلاعات
*مدت زمان نگهداري اطلاعات درقالب هاي دفاتر واوراق و...

تعريف

nبايگاني منبع اطلاعات براي تحقيق وحمايت ازخط مشي است

پاورپوینت درباره روش هاي نوین بايگاني وذخيره اطلاعات

پاورپوینت درباره روش هاي نوین بايگاني وذخيره اطلاعات

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 63اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

*فهرست
*
روش هاي بايگاني
*سيستم هاي بايگاني
*روش هاي مرتب كردن اطلاعات
*انواع قفسه

*ذخيره اطلاعات
*مدت زمان نگهداري اطلاعات درقالب هاي دفاتر واوراق و...

تعريف

nبايگاني منبع اطلاعات براي تحقيق وحمايت ازخط مشي است

پاورپوینت درمورد بتن و انواع بتنشناسه محصول: 45227
موجود

پاورپوینت درمورد بتن و انواع بتن

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4750تومان

پاورپوینت درمورد بتن و انواع بتن

پاورپوینت درمورد بتن و انواع بتن

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 34 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

}مقدمه :

پاورپوینت درمورد بتن و انواع بتن

پاورپوینت درمورد بتن و انواع بتن

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 34 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

}مقدمه :

پاورپوینت درمورد بتن و انواع بتن

پاورپوینت درمورد بتن و انواع بتن

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 34 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

}مقدمه :

پاورپوینت درمورد بتن با مقاومت بالاشناسه محصول: 45233
موجود

پاورپوینت درمورد بتن با مقاومت بالا

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3750تومان

پاورپوینت درمورد بتن با مقاومت بالا

پاورپوینت درمورد بتن با مقاومت بالا

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 19 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

يكي از چالشهايي كه در رشته مصالح ساختماني بوجود آمده است ، بتن با عملكرد بالا(HPC )  مي باشد . اين نوع بتن مقاوم از نوع مصالح كامپوزيت بوده و از نظر دوام جزو مصالح كامپوزيت و چند فازي مركب و پيچيده مي باشد . خواص ، رفتار و عملكرد بتن بستگي به نانو ساختار ماده زمينه بتن و سيماني دارد كه چسبندگي ، پيوستگي و يكپارچگي را بوجود مي آورد .

بنابراين ، مطالعات بتن و خمير سيمان در مقياس نانو براي توسعه مصالح ساختماني جديد و كاربرد آنها بسيار حائز اهميت مي باشد . روش معمولي براي توسعه بتن با عملكرد بالا اغلب شامل پارامترهاي مختلفي از جمله طرح اختلاط بتن معمولي و بتن مسلح با انواع مختلف الياف مي باشد . در مورد بتن به طور خاص ، علاوه بر عملكرد با دوام و خواص مكانيكي بهتر ، بتن با عملكرد بالاي چند منظوره (MHPC) خواص اضافه ديگري را دارا مي باشد ، از جمله مي توان به خاصيت الكترو مغناطيسي ، و قابليت به كار گيري در سازه هاي اتمي (محافظت از تشعشعات و افزايش موثر بودن آن در حفظ انرژي ساختمانها و ... را نام برد .

 


پاورپوینت درمورد بتن با مقاومت بالا

پاورپوینت درمورد بتن با مقاومت بالا

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 19 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

يكي از چالشهايي كه در رشته مصالح ساختماني بوجود آمده است ، بتن با عملكرد بالا(HPC )  مي باشد . اين نوع بتن مقاوم از نوع مصالح كامپوزيت بوده و از نظر دوام جزو مصالح كامپوزيت و چند فازي مركب و پيچيده مي باشد . خواص ، رفتار و عملكرد بتن بستگي به نانو ساختار ماده زمينه بتن و سيماني دارد كه چسبندگي ، پيوستگي و يكپارچگي را بوجود مي آورد .

بنابراين ، مطالعات بتن و خمير سيمان در مقياس نانو براي توسعه مصالح ساختماني جديد و كاربرد آنها بسيار حائز اهميت مي باشد . روش معمولي براي توسعه بتن با عملكرد بالا اغلب شامل پارامترهاي مختلفي از جمله طرح اختلاط بتن معمولي و بتن مسلح با انواع مختلف الياف مي باشد . در مورد بتن به طور خاص ، علاوه بر عملكرد با دوام و خواص مكانيكي بهتر ، بتن با عملكرد بالاي چند منظوره (MHPC) خواص اضافه ديگري را دارا مي باشد ، از جمله مي توان به خاصيت الكترو مغناطيسي ، و قابليت به كار گيري در سازه هاي اتمي (محافظت از تشعشعات و افزايش موثر بودن آن در حفظ انرژي ساختمانها و ... را نام برد .

 


پاورپوینت درمورد بتن با مقاومت بالا

پاورپوینت درمورد بتن با مقاومت بالا

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 19 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

يكي از چالشهايي كه در رشته مصالح ساختماني بوجود آمده است ، بتن با عملكرد بالا(HPC )  مي باشد . اين نوع بتن مقاوم از نوع مصالح كامپوزيت بوده و از نظر دوام جزو مصالح كامپوزيت و چند فازي مركب و پيچيده مي باشد . خواص ، رفتار و عملكرد بتن بستگي به نانو ساختار ماده زمينه بتن و سيماني دارد كه چسبندگي ، پيوستگي و يكپارچگي را بوجود مي آورد .

بنابراين ، مطالعات بتن و خمير سيمان در مقياس نانو براي توسعه مصالح ساختماني جديد و كاربرد آنها بسيار حائز اهميت مي باشد . روش معمولي براي توسعه بتن با عملكرد بالا اغلب شامل پارامترهاي مختلفي از جمله طرح اختلاط بتن معمولي و بتن مسلح با انواع مختلف الياف مي باشد . در مورد بتن به طور خاص ، علاوه بر عملكرد با دوام و خواص مكانيكي بهتر ، بتن با عملكرد بالاي چند منظوره (MHPC) خواص اضافه ديگري را دارا مي باشد ، از جمله مي توان به خاصيت الكترو مغناطيسي ، و قابليت به كار گيري در سازه هاي اتمي (محافظت از تشعشعات و افزايش موثر بودن آن در حفظ انرژي ساختمانها و ... را نام برد .

 


پاورپوینت درباره بتن گوگردی (Sulfur concrete )شناسه محصول: 45234
موجود

پاورپوینت درباره بتن گوگردی (Sulfur concrete )

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4750تومان

پاورپوینت درباره بتن گوگردی (Sulfur concrete )

پاورپوینت درباره بتن گوگردی (Sulfur concrete )

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 48 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

با توجه به توليد کنوني ساليانه 33 ميليون تن سيمان در کشور و پيش بيني توليد ساليانه 70 ميليون تن در برنامه چهارم توسعه دولت (تا پايان سال 1388)، و همچنين علاقمندي توليد کنندگان سيمان به صادرات آن به کشورهاي همسايه، به نظر مي رسد علاوه بر ظرفيت سازي در اين صنعت، تنظيم ميزان مصرف و شيوه هاي بهينه کردن آن از راهکارهاي اساسي برون رفت از بحران در اين صنعت است.

پاورپوینت درباره بتن گوگردی (Sulfur concrete )

پاورپوینت درباره بتن گوگردی (Sulfur concrete )

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 48 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

با توجه به توليد کنوني ساليانه 33 ميليون تن سيمان در کشور و پيش بيني توليد ساليانه 70 ميليون تن در برنامه چهارم توسعه دولت (تا پايان سال 1388)، و همچنين علاقمندي توليد کنندگان سيمان به صادرات آن به کشورهاي همسايه، به نظر مي رسد علاوه بر ظرفيت سازي در اين صنعت، تنظيم ميزان مصرف و شيوه هاي بهينه کردن آن از راهکارهاي اساسي برون رفت از بحران در اين صنعت است.

پاورپوینت درباره بتن گوگردی (Sulfur concrete )

پاورپوینت درباره بتن گوگردی (Sulfur concrete )

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 48 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

با توجه به توليد کنوني ساليانه 33 ميليون تن سيمان در کشور و پيش بيني توليد ساليانه 70 ميليون تن در برنامه چهارم توسعه دولت (تا پايان سال 1388)، و همچنين علاقمندي توليد کنندگان سيمان به صادرات آن به کشورهاي همسايه، به نظر مي رسد علاوه بر ظرفيت سازي در اين صنعت، تنظيم ميزان مصرف و شيوه هاي بهينه کردن آن از راهکارهاي اساسي برون رفت از بحران در اين صنعت است.

پاورپوینت درباره دیالیزشناسه محصول: 45235
موجود

پاورپوینت درباره دیالیز

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

پاورپوینت درباره دیالیز

 پاورپوینت درباره دیالیز

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :73 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

•دیالیز از دو کلمه Dia به معنی از میان و Lysisبه معنی عبور از یک غشاء نیمه تراوا به طرف دیگر می باشد.

پاورپوینت درباره دیالیز

 پاورپوینت درباره دیالیز

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :73 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

•دیالیز از دو کلمه Dia به معنی از میان و Lysisبه معنی عبور از یک غشاء نیمه تراوا به طرف دیگر می باشد.

پاورپوینت درباره دیالیز

 پاورپوینت درباره دیالیز

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :73 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

•دیالیز از دو کلمه Dia به معنی از میان و Lysisبه معنی عبور از یک غشاء نیمه تراوا به طرف دیگر می باشد.

پاورپوینت درمورد بنچ مارکینگ (Benchmarking)شناسه محصول: 45236
موجود

پاورپوینت درمورد بنچ مارکینگ (Benchmarking)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5540تومان

پاورپوینت درمورد بنچ مارکینگ (Benchmarking)

پاورپوینت درمورد بنچ مارکینگ (Benchmarking)

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 43 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

nسازمان‌ها براي حفظ مشتريان، تعامل با تأمين‌كنندگان، بهره‌وري بيشتر كاركنان و ارتقاي مزيت‌هاي رقابتي، نيازمند شناخت رقبا، ابزار و مقايسه عملكرد خود در حوزه‌هاي مختلف كاري هستند. استراتژي‌هاي مختلفي براي بقا در ميدان رقابت معرفي مي‌شود. يكي از اين راهبردها، شناخت بازار و نحوه عملكرد ديگر سازمان‌ها و الگوبرداري از رفتار آنهاست. شركت‌هايي كه استراتژي تحليلي را سرلوحه بقاي خود قرار مي‌دهند، بهينه كاوي يا بنچ ماركينگ را به عنوان يكي از راه‌هاي مؤثر بهبود مستمر و تعيين موقعيت خود در ميدان كسب و كار مي‌دانند.

nبنچ مارک از حوزه نقشه برداری اقتباس شده و منظور از آن ، نقطه ی مرجعی است که سایر نقاط و موقعیت های زمین (پستی و بلندی) را با آن مقایسه می کنند. در کل یادگیری بر دو نوع است : مستقیم و غیر مستقیم (یادگیری از دیگران) که بنچ مارکینگ مصداق عینی یادگیری از دیگران است.

پاورپوینت درمورد بنچ مارکینگ (Benchmarking)

پاورپوینت درمورد بنچ مارکینگ (Benchmarking)

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 43 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

nسازمان‌ها براي حفظ مشتريان، تعامل با تأمين‌كنندگان، بهره‌وري بيشتر كاركنان و ارتقاي مزيت‌هاي رقابتي، نيازمند شناخت رقبا، ابزار و مقايسه عملكرد خود در حوزه‌هاي مختلف كاري هستند. استراتژي‌هاي مختلفي براي بقا در ميدان رقابت معرفي مي‌شود. يكي از اين راهبردها، شناخت بازار و نحوه عملكرد ديگر سازمان‌ها و الگوبرداري از رفتار آنهاست. شركت‌هايي كه استراتژي تحليلي را سرلوحه بقاي خود قرار مي‌دهند، بهينه كاوي يا بنچ ماركينگ را به عنوان يكي از راه‌هاي مؤثر بهبود مستمر و تعيين موقعيت خود در ميدان كسب و كار مي‌دانند.

nبنچ مارک از حوزه نقشه برداری اقتباس شده و منظور از آن ، نقطه ی مرجعی است که سایر نقاط و موقعیت های زمین (پستی و بلندی) را با آن مقایسه می کنند. در کل یادگیری بر دو نوع است : مستقیم و غیر مستقیم (یادگیری از دیگران) که بنچ مارکینگ مصداق عینی یادگیری از دیگران است.

پاورپوینت درمورد بنچ مارکینگ (Benchmarking)

پاورپوینت درمورد بنچ مارکینگ (Benchmarking)

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 43 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

nسازمان‌ها براي حفظ مشتريان، تعامل با تأمين‌كنندگان، بهره‌وري بيشتر كاركنان و ارتقاي مزيت‌هاي رقابتي، نيازمند شناخت رقبا، ابزار و مقايسه عملكرد خود در حوزه‌هاي مختلف كاري هستند. استراتژي‌هاي مختلفي براي بقا در ميدان رقابت معرفي مي‌شود. يكي از اين راهبردها، شناخت بازار و نحوه عملكرد ديگر سازمان‌ها و الگوبرداري از رفتار آنهاست. شركت‌هايي كه استراتژي تحليلي را سرلوحه بقاي خود قرار مي‌دهند، بهينه كاوي يا بنچ ماركينگ را به عنوان يكي از راه‌هاي مؤثر بهبود مستمر و تعيين موقعيت خود در ميدان كسب و كار مي‌دانند.

nبنچ مارک از حوزه نقشه برداری اقتباس شده و منظور از آن ، نقطه ی مرجعی است که سایر نقاط و موقعیت های زمین (پستی و بلندی) را با آن مقایسه می کنند. در کل یادگیری بر دو نوع است : مستقیم و غیر مستقیم (یادگیری از دیگران) که بنچ مارکینگ مصداق عینی یادگیری از دیگران است.

پاورپوینت در مورد داروهاي مورد استفاده درCPRشناسه محصول: 45237
موجود

پاورپوینت در مورد داروهاي مورد استفاده درCPR

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4540تومان

پاورپوینت در مورد داروهاي مورد استفاده درCPR

پاورپوینت در مورد داروهاي مورد استفاده درCPR

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :56 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

اصول شش گانه تجويز دارو

1-بيمار صحيح

2-داروي صحيح

3-زمان صحيح

4-دوز صحيح

5-روش صحيح

6-ثبت صحيح

راههای تجویز دارو

1- وریدی

2- داخل استخوان درشت نی

3- داخل تراشه

4-زیر زبانی

5-مقعدی

6-از طریق پوست

7-استنشاقی

راه وریدی

nمتداول ترین مسیر تجویز دارو در شرایط اورژانسی است.

پاورپوینت در مورد داروهاي مورد استفاده درCPR

پاورپوینت در مورد داروهاي مورد استفاده درCPR

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :56 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

اصول شش گانه تجويز دارو

1-بيمار صحيح

2-داروي صحيح

3-زمان صحيح

4-دوز صحيح

5-روش صحيح

6-ثبت صحيح

راههای تجویز دارو

1- وریدی

2- داخل استخوان درشت نی

3- داخل تراشه

4-زیر زبانی

5-مقعدی

6-از طریق پوست

7-استنشاقی

راه وریدی

nمتداول ترین مسیر تجویز دارو در شرایط اورژانسی است.

پاورپوینت در مورد داروهاي مورد استفاده درCPR

پاورپوینت در مورد داروهاي مورد استفاده درCPR

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :56 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

اصول شش گانه تجويز دارو

1-بيمار صحيح

2-داروي صحيح

3-زمان صحيح

4-دوز صحيح

5-روش صحيح

6-ثبت صحيح

راههای تجویز دارو

1- وریدی

2- داخل استخوان درشت نی

3- داخل تراشه

4-زیر زبانی

5-مقعدی

6-از طریق پوست

7-استنشاقی

راه وریدی

nمتداول ترین مسیر تجویز دارو در شرایط اورژانسی است.

پاورپوینت در مورد دارو شناسی تخصصی و عوارض داروییشناسه محصول: 45238
موجود

پاورپوینت در مورد دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

پاورپوینت در مورد دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی

پاورپوینت در مورد دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :60 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

 بهینه نمودن نتایج حاصل از درمان

§Diagnosis

پاورپوینت در مورد دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی

پاورپوینت در مورد دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :60 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

 بهینه نمودن نتایج حاصل از درمان

§Diagnosis

پاورپوینت در مورد دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی

پاورپوینت در مورد دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :60 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

 بهینه نمودن نتایج حاصل از درمان

§Diagnosis

پاورپوینت درمورد کنترل سیستمها واتوماسیون وصنایع (بلوز و كبسول )شناسه محصول: 45239
موجود

پاورپوینت درمورد کنترل سیستمها واتوماسیون وصنایع (بلوز و كبسول )

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4200تومان

پاورپوینت درمورد کنترل سیستمها واتوماسیون وصنایع (بلوز و كبسول )

پاورپوینت درمورد کنترل سیستمها واتوماسیون وصنایع (بلوز و كبسول )

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 25 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

کنترل سیستمها واتوماسیون وصنایع از قرن نوزدهم میلادی مورد توجه قرار گرفته است وبا رشد کمی وکیفی صنایع مختلف از سالهای 1950 به بعد رشد وبیشرفت چشمگیری داشته است.

 

lآشنایی با سیستمهای کنترل

پاورپوینت درمورد کنترل سیستمها واتوماسیون وصنایع (بلوز و كبسول )

پاورپوینت درمورد کنترل سیستمها واتوماسیون وصنایع (بلوز و كبسول )

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 25 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

کنترل سیستمها واتوماسیون وصنایع از قرن نوزدهم میلادی مورد توجه قرار گرفته است وبا رشد کمی وکیفی صنایع مختلف از سالهای 1950 به بعد رشد وبیشرفت چشمگیری داشته است.

 

lآشنایی با سیستمهای کنترل

پاورپوینت درمورد کنترل سیستمها واتوماسیون وصنایع (بلوز و كبسول )

پاورپوینت درمورد کنترل سیستمها واتوماسیون وصنایع (بلوز و كبسول )

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 25 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

کنترل سیستمها واتوماسیون وصنایع از قرن نوزدهم میلادی مورد توجه قرار گرفته است وبا رشد کمی وکیفی صنایع مختلف از سالهای 1950 به بعد رشد وبیشرفت چشمگیری داشته است.

 

lآشنایی با سیستمهای کنترل

پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقيشناسه محصول: 45240
موجود

پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4850تومان

پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 45

 

 

 

 

محتویات

گياهان دارويي موثر بر قلب و عروق

گياهان دارويي موثر بر فشارخون

سير   (Allium Sativum)

برگ زيتون     (Olea eupaea)

دارواش       (Viscum Album)

جعفري   (Petroselinum Crispum)

شبدر زرد  (Melitotus Officinalis)

گل قاصد   (Taraxacum Officinalis)

كاكل ذرت   (Zea Mays)

درخت ارس  (Juniperus Communis)

دم اسب   (Equisetium Arvens)

كرفس  (Apium Graveolens)

شاه بلوط هندي  (Aesculus hippocastanum)

گياهان دارويي موثر بر قلب

ديژيتال   (Digitalis purpurea)

زالزالك   (Cratagus Oxyacantha)

كنگر فرنگي  Cynara scolymus

گزنه  Urtica dioica

بابا آدم  Aractium Lappal

شنبليله  Trigonella foenum-graecum

و. .  . . . . .

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

سير   (Allium Sativum)

تيوآليل ها (آليسين)

پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 45

 

 

 

 

محتویات

گياهان دارويي موثر بر قلب و عروق

گياهان دارويي موثر بر فشارخون

سير   (Allium Sativum)

برگ زيتون     (Olea eupaea)

دارواش       (Viscum Album)

جعفري   (Petroselinum Crispum)

شبدر زرد  (Melitotus Officinalis)

گل قاصد   (Taraxacum Officinalis)

كاكل ذرت   (Zea Mays)

درخت ارس  (Juniperus Communis)

دم اسب   (Equisetium Arvens)

كرفس  (Apium Graveolens)

شاه بلوط هندي  (Aesculus hippocastanum)

گياهان دارويي موثر بر قلب

ديژيتال   (Digitalis purpurea)

زالزالك   (Cratagus Oxyacantha)

كنگر فرنگي  Cynara scolymus

گزنه  Urtica dioica

بابا آدم  Aractium Lappal

شنبليله  Trigonella foenum-graecum

و. .  . . . . .

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

سير   (Allium Sativum)

تيوآليل ها (آليسين)

پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 45

 

 

 

 

محتویات

گياهان دارويي موثر بر قلب و عروق

گياهان دارويي موثر بر فشارخون

سير   (Allium Sativum)

برگ زيتون     (Olea eupaea)

دارواش       (Viscum Album)

جعفري   (Petroselinum Crispum)

شبدر زرد  (Melitotus Officinalis)

گل قاصد   (Taraxacum Officinalis)

كاكل ذرت   (Zea Mays)

درخت ارس  (Juniperus Communis)

دم اسب   (Equisetium Arvens)

كرفس  (Apium Graveolens)

شاه بلوط هندي  (Aesculus hippocastanum)

گياهان دارويي موثر بر قلب

ديژيتال   (Digitalis purpurea)

زالزالك   (Cratagus Oxyacantha)

كنگر فرنگي  Cynara scolymus

گزنه  Urtica dioica

بابا آدم  Aractium Lappal

شنبليله  Trigonella foenum-graecum

و. .  . . . . .

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

سير   (Allium Sativum)

تيوآليل ها (آليسين)

پاورپوینت درباره حسابداري مديريت(مفاهیم مدیریت هزینه و رفتار هزینه)شناسه محصول: 45246
موجود

پاورپوینت درباره حسابداري مديريت(مفاهیم مدیریت هزینه و رفتار هزینه)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3850تومان

پاورپوینت درباره حسابداري مديريت(مفاهیم مدیریت هزینه و رفتار هزینه)

پاورپوینت درباره حسابداري مديريت(مفاهیم مدیریت هزینه و رفتار هزینه)

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 105اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها:

بعد از مطالعه این فصل شما قادر خواهید بود به :
-توضیح دهید چرا روش مناسب محاسبه هزینه بستگی دارد به اینکه چگونه هزینه مصرف خواهد شد.
-درک کردن و توانایی استخراج تفاوت بین هزینه های مستقیم و غیر مستقیم را .
-شناختن تفاوت الگوهای رفتار هزینه و استفاده از دانش در پیش بینی منافع و هزینه ها درازای سطوح مختلف فروش
-درک کردن اینکه چرا حسابداران مدیریت و حسابداران مالی از رویکردهای متفاوتی استفاده می کنند برای طبقه بندی هزینه ها
-اثبات چرایی مفهوم هزینه فرصت از دست رفته که استفاده می شود درتصمیم گیری های کوتاه مدت و چگونگی ارتباط هزینه فرصت ازدست رفته با هزینه های مرسوم حسابداری
-بیان کردن مفاهیم هزینه کوتاه مدت و بلند مدت و  چطور این هزینه های متفاوت استفاده می شود در تصمیم گیری ها
-بیان کرن رویکرد جدید طبقه بندی هزینه های مبتنی بر سطوح فعالیت
 

¡ 

پاورپوینت درباره حسابداري مديريت(مفاهیم مدیریت هزینه و رفتار هزینه)

پاورپوینت درباره حسابداري مديريت(مفاهیم مدیریت هزینه و رفتار هزینه)

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 105اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها:

بعد از مطالعه این فصل شما قادر خواهید بود به :
-توضیح دهید چرا روش مناسب محاسبه هزینه بستگی دارد به اینکه چگونه هزینه مصرف خواهد شد.
-درک کردن و توانایی استخراج تفاوت بین هزینه های مستقیم و غیر مستقیم را .
-شناختن تفاوت الگوهای رفتار هزینه و استفاده از دانش در پیش بینی منافع و هزینه ها درازای سطوح مختلف فروش
-درک کردن اینکه چرا حسابداران مدیریت و حسابداران مالی از رویکردهای متفاوتی استفاده می کنند برای طبقه بندی هزینه ها
-اثبات چرایی مفهوم هزینه فرصت از دست رفته که استفاده می شود درتصمیم گیری های کوتاه مدت و چگونگی ارتباط هزینه فرصت ازدست رفته با هزینه های مرسوم حسابداری
-بیان کردن مفاهیم هزینه کوتاه مدت و بلند مدت و  چطور این هزینه های متفاوت استفاده می شود در تصمیم گیری ها
-بیان کرن رویکرد جدید طبقه بندی هزینه های مبتنی بر سطوح فعالیت
 

¡ 

پاورپوینت درباره حسابداري مديريت(مفاهیم مدیریت هزینه و رفتار هزینه)

پاورپوینت درباره حسابداري مديريت(مفاهیم مدیریت هزینه و رفتار هزینه)

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 105اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها:

بعد از مطالعه این فصل شما قادر خواهید بود به :
-توضیح دهید چرا روش مناسب محاسبه هزینه بستگی دارد به اینکه چگونه هزینه مصرف خواهد شد.
-درک کردن و توانایی استخراج تفاوت بین هزینه های مستقیم و غیر مستقیم را .
-شناختن تفاوت الگوهای رفتار هزینه و استفاده از دانش در پیش بینی منافع و هزینه ها درازای سطوح مختلف فروش
-درک کردن اینکه چرا حسابداران مدیریت و حسابداران مالی از رویکردهای متفاوتی استفاده می کنند برای طبقه بندی هزینه ها
-اثبات چرایی مفهوم هزینه فرصت از دست رفته که استفاده می شود درتصمیم گیری های کوتاه مدت و چگونگی ارتباط هزینه فرصت ازدست رفته با هزینه های مرسوم حسابداری
-بیان کردن مفاهیم هزینه کوتاه مدت و بلند مدت و  چطور این هزینه های متفاوت استفاده می شود در تصمیم گیری ها
-بیان کرن رویکرد جدید طبقه بندی هزینه های مبتنی بر سطوح فعالیت
 

¡ 

پاورپوینت درباره چرخه ی سنگشناسه محصول: 45247
موجود

پاورپوینت درباره چرخه ی سنگ

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5540تومان

پاورپوینت درباره چرخه ی سنگ

پاورپوینت درباره چرخه ی سنگ

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 45اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

تعداد عناصر  قسمت های مختلف زمین88

مهم ترین عناصر پوسته زمین

8عنصر اکسیژن،سیلیسم،آلومینیم،آهن،کلسیم،سدیم،پتاسیم و منیزیم 98/5 درصد

کانی ها،

مواد طبیعی،

متبلور،

و جامدی هستند

که ترکیب شیمیایی نسبتا ثابتی دارند.

کانی ها از چه چیزهایی تشکیل شده اند؟

کانی ها از اجتماع اتم ها تشکیل شده اند.

سنگ چیست؟

از تجمع کانی ها سنگ ساخته می شود.

آیا فراوانی کانی ها در همه جا یکسان است؟

خیر  بعضی از کانی ها در سطح زمین و بعضی دیگر در داخل زمین فراوان ترند.

 


پاورپوینت درباره چرخه ی سنگ

پاورپوینت درباره چرخه ی سنگ

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 45اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

تعداد عناصر  قسمت های مختلف زمین88

مهم ترین عناصر پوسته زمین

8عنصر اکسیژن،سیلیسم،آلومینیم،آهن،کلسیم،سدیم،پتاسیم و منیزیم 98/5 درصد

کانی ها،

مواد طبیعی،

متبلور،

و جامدی هستند

که ترکیب شیمیایی نسبتا ثابتی دارند.

کانی ها از چه چیزهایی تشکیل شده اند؟

کانی ها از اجتماع اتم ها تشکیل شده اند.

سنگ چیست؟

از تجمع کانی ها سنگ ساخته می شود.

آیا فراوانی کانی ها در همه جا یکسان است؟

خیر  بعضی از کانی ها در سطح زمین و بعضی دیگر در داخل زمین فراوان ترند.

 


پاورپوینت درباره چرخه ی سنگ

پاورپوینت درباره چرخه ی سنگ

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 45اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

تعداد عناصر  قسمت های مختلف زمین88

مهم ترین عناصر پوسته زمین

8عنصر اکسیژن،سیلیسم،آلومینیم،آهن،کلسیم،سدیم،پتاسیم و منیزیم 98/5 درصد

کانی ها،

مواد طبیعی،

متبلور،

و جامدی هستند

که ترکیب شیمیایی نسبتا ثابتی دارند.

کانی ها از چه چیزهایی تشکیل شده اند؟

کانی ها از اجتماع اتم ها تشکیل شده اند.

سنگ چیست؟

از تجمع کانی ها سنگ ساخته می شود.

آیا فراوانی کانی ها در همه جا یکسان است؟

خیر  بعضی از کانی ها در سطح زمین و بعضی دیگر در داخل زمین فراوان ترند.

 


پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقيشناسه محصول: 45248
موجود

پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4850تومان

پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 45

 

 

 

 

محتویات

گياهان دارويي موثر بر قلب و عروق

گياهان دارويي موثر بر فشارخون

سير   (Allium Sativum)

برگ زيتون     (Olea eupaea)

دارواش       (Viscum Album)

جعفري   (Petroselinum Crispum)

شبدر زرد  (Melitotus Officinalis)

گل قاصد   (Taraxacum Officinalis)

كاكل ذرت   (Zea Mays)

درخت ارس  (Juniperus Communis)

دم اسب   (Equisetium Arvens)

كرفس  (Apium Graveolens)

شاه بلوط هندي  (Aesculus hippocastanum)

گياهان دارويي موثر بر قلب

ديژيتال   (Digitalis purpurea)

زالزالك   (Cratagus Oxyacantha)

كنگر فرنگي  Cynara scolymus

گزنه  Urtica dioica

بابا آدم  Aractium Lappal

شنبليله  Trigonella foenum-graecum

و. .  . . . . .

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

سير   (Allium Sativum)

تيوآليل ها (آليسين)

پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 45

 

 

 

 

محتویات

گياهان دارويي موثر بر قلب و عروق

گياهان دارويي موثر بر فشارخون

سير   (Allium Sativum)

برگ زيتون     (Olea eupaea)

دارواش       (Viscum Album)

جعفري   (Petroselinum Crispum)

شبدر زرد  (Melitotus Officinalis)

گل قاصد   (Taraxacum Officinalis)

كاكل ذرت   (Zea Mays)

درخت ارس  (Juniperus Communis)

دم اسب   (Equisetium Arvens)

كرفس  (Apium Graveolens)

شاه بلوط هندي  (Aesculus hippocastanum)

گياهان دارويي موثر بر قلب

ديژيتال   (Digitalis purpurea)

زالزالك   (Cratagus Oxyacantha)

كنگر فرنگي  Cynara scolymus

گزنه  Urtica dioica

بابا آدم  Aractium Lappal

شنبليله  Trigonella foenum-graecum

و. .  . . . . .

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

سير   (Allium Sativum)

تيوآليل ها (آليسين)

پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت مكملهاي گياهي موثر بر بيماريهاي قلبي_ عروقي

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 45

 

 

 

 

محتویات

گياهان دارويي موثر بر قلب و عروق

گياهان دارويي موثر بر فشارخون

سير   (Allium Sativum)

برگ زيتون     (Olea eupaea)

دارواش       (Viscum Album)

جعفري   (Petroselinum Crispum)

شبدر زرد  (Melitotus Officinalis)

گل قاصد   (Taraxacum Officinalis)

كاكل ذرت   (Zea Mays)

درخت ارس  (Juniperus Communis)

دم اسب   (Equisetium Arvens)

كرفس  (Apium Graveolens)

شاه بلوط هندي  (Aesculus hippocastanum)

گياهان دارويي موثر بر قلب

ديژيتال   (Digitalis purpurea)

زالزالك   (Cratagus Oxyacantha)

كنگر فرنگي  Cynara scolymus

گزنه  Urtica dioica

بابا آدم  Aractium Lappal

شنبليله  Trigonella foenum-graecum

و. .  . . . . .

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

سير   (Allium Sativum)

تيوآليل ها (آليسين)

تحقیق در مورد زندگينامه امام جواد (ع)شناسه محصول: 45250
موجود

تحقیق در مورد زندگينامه امام جواد (ع)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6850تومان

تحقیق در مورد زندگينامه امام جواد (ع)

تحقیق در مورد زندگينامه امام جواد (ع)

نوع فایل : ( Word ) قابل ویرایش

 

تعداد صفحات : 8 صفحه

 

بخشی از تحقیق :

 

 

امام جواد(ع)
ابو جعفر محمد بن على(ع)نهمين امام از ائمه اثنى عشر(ع)و يازدهمين معصوم از چهارده معصوم(ع) است.
تولد آن حضرت به اشهر اقوال در مدينه در 15 يا 19 رمضان و يا 10 رجب سال 195 ه.ق. و وفات ايشان در آخر ذو القعده سال 220 ه.ق. در بغداد اتفاق افتاد.خطيب بغدادى در تاريخ بغداد(55/3)وفات آن حضرت را روز سه شنبه پنجم يا ششم ذو الحجه سال 220 ه.ق. گفته است.قبر آن حضرت در مقابر قريش نزديك قبر جدش امام موسى الكاظم(ع) است.
مادر ايشان ام ولد و در اصل مريسيه يا نوبيه(از مردم نوبى)بوده است و نامش را به اختلاف سكن يا سبيكه و يا دره و ريحانه نوشته‏اند و ظاهرا حضرت رضا(ع) او را به خيزران موسوم ساخته است.
مشهورترين القاب آن حضرت«جواد»و«تقى»است و از اين جهت به امام«محمد جواد»و امام«محمد تقى»معروف است.كنيه حضرت در كتب اخبار و احاديث ابو جعفر است و چون امام باقر(ع)نيز كنيه ابو جعفر داشته‏اند امام جواد(ع)را«ابو جعفر ثانى»مى‏گويند.


تحقیق در مورد زندگينامه امام جواد (ع)

تحقیق در مورد زندگينامه امام جواد (ع)

نوع فایل : ( Word ) قابل ویرایش

 

تعداد صفحات : 8 صفحه

 

بخشی از تحقیق :

 

 

امام جواد(ع)
ابو جعفر محمد بن على(ع)نهمين امام از ائمه اثنى عشر(ع)و يازدهمين معصوم از چهارده معصوم(ع) است.
تولد آن حضرت به اشهر اقوال در مدينه در 15 يا 19 رمضان و يا 10 رجب سال 195 ه.ق. و وفات ايشان در آخر ذو القعده سال 220 ه.ق. در بغداد اتفاق افتاد.خطيب بغدادى در تاريخ بغداد(55/3)وفات آن حضرت را روز سه شنبه پنجم يا ششم ذو الحجه سال 220 ه.ق. گفته است.قبر آن حضرت در مقابر قريش نزديك قبر جدش امام موسى الكاظم(ع) است.
مادر ايشان ام ولد و در اصل مريسيه يا نوبيه(از مردم نوبى)بوده است و نامش را به اختلاف سكن يا سبيكه و يا دره و ريحانه نوشته‏اند و ظاهرا حضرت رضا(ع) او را به خيزران موسوم ساخته است.
مشهورترين القاب آن حضرت«جواد»و«تقى»است و از اين جهت به امام«محمد جواد»و امام«محمد تقى»معروف است.كنيه حضرت در كتب اخبار و احاديث ابو جعفر است و چون امام باقر(ع)نيز كنيه ابو جعفر داشته‏اند امام جواد(ع)را«ابو جعفر ثانى»مى‏گويند.


تحقیق در مورد زندگينامه امام جواد (ع)

تحقیق در مورد زندگينامه امام جواد (ع)

نوع فایل : ( Word ) قابل ویرایش

 

تعداد صفحات : 8 صفحه

 

بخشی از تحقیق :

 

 

امام جواد(ع)
ابو جعفر محمد بن على(ع)نهمين امام از ائمه اثنى عشر(ع)و يازدهمين معصوم از چهارده معصوم(ع) است.
تولد آن حضرت به اشهر اقوال در مدينه در 15 يا 19 رمضان و يا 10 رجب سال 195 ه.ق. و وفات ايشان در آخر ذو القعده سال 220 ه.ق. در بغداد اتفاق افتاد.خطيب بغدادى در تاريخ بغداد(55/3)وفات آن حضرت را روز سه شنبه پنجم يا ششم ذو الحجه سال 220 ه.ق. گفته است.قبر آن حضرت در مقابر قريش نزديك قبر جدش امام موسى الكاظم(ع) است.
مادر ايشان ام ولد و در اصل مريسيه يا نوبيه(از مردم نوبى)بوده است و نامش را به اختلاف سكن يا سبيكه و يا دره و ريحانه نوشته‏اند و ظاهرا حضرت رضا(ع) او را به خيزران موسوم ساخته است.
مشهورترين القاب آن حضرت«جواد»و«تقى»است و از اين جهت به امام«محمد جواد»و امام«محمد تقى»معروف است.كنيه حضرت در كتب اخبار و احاديث ابو جعفر است و چون امام باقر(ع)نيز كنيه ابو جعفر داشته‏اند امام جواد(ع)را«ابو جعفر ثانى»مى‏گويند.


عنوان : سن مسئولیت کیفری کودک در ایرانشناسه محصول: 45252
موجود

عنوان : سن مسئولیت کیفری کودک در ایران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3450تومان

عنوان : سن مسئولیت کیفری کودک در ایران

عنوان : سن مسئولیت کیفری کودک در ایران

 

 

 

 

 

نام محصول : سن مسئولیت کیفری کودک در ایران

فرمت :word

حجم : 0.1 مگابایت

تعداد صفحات : 15

زبان : فارسی

سال گردآوری : 1395

 


عنوان : سن مسئولیت کیفری کودک در ایران

عنوان : سن مسئولیت کیفری کودک در ایران

 

 

 

 

 

نام محصول : سن مسئولیت کیفری کودک در ایران

فرمت :word

حجم : 0.1 مگابایت

تعداد صفحات : 15

زبان : فارسی

سال گردآوری : 1395

 


عنوان : سن مسئولیت کیفری کودک در ایران

عنوان : سن مسئولیت کیفری کودک در ایران

 

 

 

 

 

نام محصول : سن مسئولیت کیفری کودک در ایران

فرمت :word

حجم : 0.1 مگابایت

تعداد صفحات : 15

زبان : فارسی

سال گردآوری : 1395

 


دانلود حل تمرین کتاب شبیه سازی سیستم های رویداد گسسته ویرایش چهارم بنکز نلسون کارسون Discrete Event System Simulation Jerry Banks Nelsonشناسه محصول: 45257
موجود

دانلود حل تمرین کتاب شبیه سازی سیستم های رویداد گسسته ویرایش چهارم بنکز نلسون کارسون Discrete Event System Simulation Jerry Banks Nelson

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

دانلود حل تمرین کتاب شبیه سازی سیستم های رویداد گسسته ویرایش چهارم بنکز نلسون کارسون Discrete Event System Simulation Jerry Banks Nelson

دانلود حل تمرین کتاب شبیه سازی سیستم های رویداد گسسته ویرایش چهارم بنکز نلسون کارسون Discrete Event System Simulation Jerry Banks Nelson

تاب حل المسائل شبیه سازی سیستم پیشامد گسسته نسخه چهارم. نویسنده: جری بنکز، جان کارسون، بری نلسون، دیوید نیکول

Discrete-Event System Simulation (4th Edition)

دانلود حل تمرین کتاب شبیه سازی سیستم های رویداد گسسته ویرایش چهارم بنکز نلسون کارسون Discrete Event System Simulation Jerry Banks Nelson

دانلود حل تمرین کتاب شبیه سازی سیستم های رویداد گسسته ویرایش چهارم بنکز نلسون کارسون Discrete Event System Simulation Jerry Banks Nelson

تاب حل المسائل شبیه سازی سیستم پیشامد گسسته نسخه چهارم. نویسنده: جری بنکز، جان کارسون، بری نلسون، دیوید نیکول

Discrete-Event System Simulation (4th Edition)

دانلود حل تمرین کتاب شبیه سازی سیستم های رویداد گسسته ویرایش چهارم بنکز نلسون کارسون Discrete Event System Simulation Jerry Banks Nelson

دانلود حل تمرین کتاب شبیه سازی سیستم های رویداد گسسته ویرایش چهارم بنکز نلسون کارسون Discrete Event System Simulation Jerry Banks Nelson

تاب حل المسائل شبیه سازی سیستم پیشامد گسسته نسخه چهارم. نویسنده: جری بنکز، جان کارسون، بری نلسون، دیوید نیکول

Discrete-Event System Simulation (4th Edition)

عنوان : کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایرانشناسه محصول: 45260
موجود

عنوان : کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3750تومان

عنوان : کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

عنوان : کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

 

 

 

 

 

نام محصول : کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

فرمت :word

حجم : 0.1 مگابایت

تعداد صفحات : 32

زبان : فارسی

سال گردآوری : 1394


عنوان : کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

عنوان : کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

 

 

 

 

 

نام محصول : کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

فرمت :word

حجم : 0.1 مگابایت

تعداد صفحات : 32

زبان : فارسی

سال گردآوری : 1394


عنوان : کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

عنوان : کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

 

 

 

 

 

نام محصول : کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

فرمت :word

حجم : 0.1 مگابایت

تعداد صفحات : 32

زبان : فارسی

سال گردآوری : 1394


پاورپوینت معماری ارگانیکشناسه محصول: 45262
موجود

پاورپوینت معماری ارگانیک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4300تومان

پاورپوینت معماری ارگانیک

پاورپوینت معماری ارگانیک

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت معماری ارگانیک 

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 92

 

 

 

محتویات

مقدمه

پاورپوینت معماری ارگانیک

پاورپوینت معماری ارگانیک

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت معماری ارگانیک 

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 92

 

 

 

محتویات

مقدمه

پاورپوینت معماری ارگانیک

پاورپوینت معماری ارگانیک

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت معماری ارگانیک 

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 92

 

 

 

محتویات

مقدمه

پاورپوینت در مورد کارگاه برنامه ریزی شهریشناسه محصول: 45159
موجود

پاورپوینت در مورد کارگاه برنامه ریزی شهری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5750تومان

پاورپوینت در مورد کارگاه برنامه ریزی شهری

پاورپوینت در مورد کارگاه برنامه ریزی شهری

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :94 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

 

برنامه ریزی از دیدگاه مکانی

پاورپوینت در مورد کارگاه برنامه ریزی شهری

پاورپوینت در مورد کارگاه برنامه ریزی شهری

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :94 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

 

برنامه ریزی از دیدگاه مکانی

پاورپوینت در مورد کارگاه برنامه ریزی شهری

پاورپوینت در مورد کارگاه برنامه ریزی شهری

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :94 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

 

برنامه ریزی از دیدگاه مکانی

پاورپوینت در مورد کارگاه آموزش ضمن خدمتشناسه محصول: 45164
موجود

پاورپوینت در مورد کارگاه آموزش ضمن خدمت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3540تومان

پاورپوینت در مورد کارگاه آموزش ضمن خدمت

پاورپوینت در مورد کارگاه آموزش ضمن خدمت

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :17اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

 

ü

پاورپوینت در مورد کارگاه آموزش ضمن خدمت

پاورپوینت در مورد کارگاه آموزش ضمن خدمت

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :17اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

 

ü

پاورپوینت در مورد کارگاه آموزش ضمن خدمت

پاورپوینت در مورد کارگاه آموزش ضمن خدمت

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :17اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

 

ü

پاورپوینت درباره کارگاه آشناسازی اعضای هیأت علمی با قوانین و مقررات دانشگاهشناسه محصول: 45166
موجود

پاورپوینت درباره کارگاه آشناسازی اعضای هیأت علمی با قوانین و مقررات دانشگاه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4540تومان

پاورپوینت درباره کارگاه آشناسازی اعضای هیأت علمی با قوانین و مقررات دانشگاه

پاورپوینت درباره کارگاه آشناسازی اعضای هیأت علمی با قوانین و مقررات دانشگاه

 

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 40اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

 

 

 

žآشنایی با مقررات تبدیل وضعیت استخدامی

پاورپوینت درباره کارگاه آشناسازی اعضای هیأت علمی با قوانین و مقررات دانشگاه

پاورپوینت درباره کارگاه آشناسازی اعضای هیأت علمی با قوانین و مقررات دانشگاه

 

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 40اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

 

 

 

žآشنایی با مقررات تبدیل وضعیت استخدامی

پاورپوینت درباره کارگاه آشناسازی اعضای هیأت علمی با قوانین و مقررات دانشگاه

پاورپوینت درباره کارگاه آشناسازی اعضای هیأت علمی با قوانین و مقررات دانشگاه

 

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 40اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

 

 

 

žآشنایی با مقررات تبدیل وضعیت استخدامی

پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهیشناسه محصول: 45167
موجود

پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5540تومان

پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی

پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی

 

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :70 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :


1- شناسایی فرصت
 
2- بهره‌برداري از فرصت
 
ويژگيهاي حاکم بر فضاي کارآفريني

 

1 . تخريب خلاق

                         2 . ايجاد سازمان جديد

  1. تحول در سازمانهاي موجود:

                                                     كارآفريني سازماني

                                        (نوآوري ،زايش وتحول استراتژيك )

 

فرصت:

حرکت در مسير باد موافق رو به بندر (وبستر)

ایده نتیجه فعالیت ذهنی

 فرصت واقعیتی عینی

.   فرصت:به هر گونه نياز پاسخ داده نشده يا ناقص پاسخ داده شده جامعه
 
به هر موقعيتي که سبب ايجاد يک شرکت جديد يا توسعه شرکت موجود

  نکته : موقعيت بايد قابل کنترل توسط فرد و پيامد مثبت داشته باشد.                     تهديد به هر موقعيتي که قابل کنترل نبوده و پيامد منفي داشته
                                             باشد. (کروگر)

 

 گزینبرگ (1990) و زهرا (1996) :اگر سه مورد ذیل در یک سازمان اتفاق افتد کارآفرینی سازمانی روی داده است:

 

1- نوآوری ( آفرینش ) 2- زایش سازمان  ( زایش )

3  - تحول استراتژیک  ( پویش )


پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی

پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی

 

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :70 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :


1- شناسایی فرصت
 
2- بهره‌برداري از فرصت
 
ويژگيهاي حاکم بر فضاي کارآفريني

 

1 . تخريب خلاق

                         2 . ايجاد سازمان جديد

  1. تحول در سازمانهاي موجود:

                                                     كارآفريني سازماني

                                        (نوآوري ،زايش وتحول استراتژيك )

 

فرصت:

حرکت در مسير باد موافق رو به بندر (وبستر)

ایده نتیجه فعالیت ذهنی

 فرصت واقعیتی عینی

.   فرصت:به هر گونه نياز پاسخ داده نشده يا ناقص پاسخ داده شده جامعه
 
به هر موقعيتي که سبب ايجاد يک شرکت جديد يا توسعه شرکت موجود

  نکته : موقعيت بايد قابل کنترل توسط فرد و پيامد مثبت داشته باشد.                     تهديد به هر موقعيتي که قابل کنترل نبوده و پيامد منفي داشته
                                             باشد. (کروگر)

 

 گزینبرگ (1990) و زهرا (1996) :اگر سه مورد ذیل در یک سازمان اتفاق افتد کارآفرینی سازمانی روی داده است:

 

1- نوآوری ( آفرینش ) 2- زایش سازمان  ( زایش )

3  - تحول استراتژیک  ( پویش )


پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی

پاورپوینت درباره کارآفرینی دانشگاهی

 

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :70 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :


1- شناسایی فرصت
 
2- بهره‌برداري از فرصت
 
ويژگيهاي حاکم بر فضاي کارآفريني

 

1 . تخريب خلاق

                         2 . ايجاد سازمان جديد

  1. تحول در سازمانهاي موجود:

                                                     كارآفريني سازماني

                                        (نوآوري ،زايش وتحول استراتژيك )

 

فرصت:

حرکت در مسير باد موافق رو به بندر (وبستر)

ایده نتیجه فعالیت ذهنی

 فرصت واقعیتی عینی

.   فرصت:به هر گونه نياز پاسخ داده نشده يا ناقص پاسخ داده شده جامعه
 
به هر موقعيتي که سبب ايجاد يک شرکت جديد يا توسعه شرکت موجود

  نکته : موقعيت بايد قابل کنترل توسط فرد و پيامد مثبت داشته باشد.                     تهديد به هر موقعيتي که قابل کنترل نبوده و پيامد منفي داشته
                                             باشد. (کروگر)

 

 گزینبرگ (1990) و زهرا (1996) :اگر سه مورد ذیل در یک سازمان اتفاق افتد کارآفرینی سازمانی روی داده است:

 

1- نوآوری ( آفرینش ) 2- زایش سازمان  ( زایش )

3  - تحول استراتژیک  ( پویش )


پاورپوینت درمورد بيماري هاي زنانشناسه محصول: 44908
موجود

پاورپوینت درمورد بيماري هاي زنان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

پاورپوینت درمورد بيماري هاي زنان

پاورپوینت درمورد بيماري هاي زنان

 نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 77 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

امراض زنان

پاورپوینت درمورد بيماري هاي زنان

پاورپوینت درمورد بيماري هاي زنان

 نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 77 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

امراض زنان

پاورپوینت درمورد بيماري هاي زنان

پاورپوینت درمورد بيماري هاي زنان

 نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 77 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

امراض زنان

پاورپوینت درباره بیماریهای تغذیه ایشناسه محصول: 44910
موجود

پاورپوینت درباره بیماریهای تغذیه ای

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4200تومان

پاورپوینت درباره بیماریهای تغذیه ای

پاورپوینت درباره بیماریهای تغذیه ای

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 36 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

رژیم غذایی مناسب شامل :

 

کربوهیدرات ، چربی ، پروتئین

پاورپوینت درباره بیماریهای تغذیه ای

پاورپوینت درباره بیماریهای تغذیه ای

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 36 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

رژیم غذایی مناسب شامل :

 

کربوهیدرات ، چربی ، پروتئین

پاورپوینت درباره بیماریهای تغذیه ای

پاورپوینت درباره بیماریهای تغذیه ای

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 36 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

رژیم غذایی مناسب شامل :

 

کربوهیدرات ، چربی ، پروتئین

پاورپوینت درمورد بیماری های شغلی و اداری( استرس و فرسودگی های شغلی )شناسه محصول: 44911
موجود

پاورپوینت درمورد بیماری های شغلی و اداری( استرس و فرسودگی های شغلی )

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6200تومان

پاورپوینت درمورد بیماری های شغلی و اداری( استرس و فرسودگی های شغلی )

پاورپوینت درمورد بیماری های شغلی و اداری( استرس و فرسودگی های شغلی )

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 91 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

nتعریف استرس ؟

پاورپوینت درمورد بیماری های شغلی و اداری( استرس و فرسودگی های شغلی )

پاورپوینت درمورد بیماری های شغلی و اداری( استرس و فرسودگی های شغلی )

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 91 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

nتعریف استرس ؟

پاورپوینت درمورد بیماری های شغلی و اداری( استرس و فرسودگی های شغلی )

پاورپوینت درمورد بیماری های شغلی و اداری( استرس و فرسودگی های شغلی )

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 91 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

nتعریف استرس ؟
logo-samandehi